Célcsoport

Célcsoportjaink:

  1. családalapítás előtt álló fiatalok,
  2. gyermekvállalásra készülő párok,
  3. gyermekes szülők,
  4. a gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők,
  5. párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek,
  6. családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok)
  7. családi közösségek

A célcsoportok vizsgálata, jelenlegi helyzete, igényei:

Családalapítás előtt álló fiatalok

A lakónépesség szerinti megoszlás azt mutatja, hogy potenciálisan a házasság kötés előtt állók táborát a 15-29 év közötti személyek alkotják, vagyis közel 60 ezer ember él a megyében. (ld. helyzetelemzés). A fiatalok nem kapnak elég információt a jó kapcsolatok kialakítására, mintáikat saját családjukból veszik, melyek sokszor nem megfelelőek, így a rossz mintákat követik mind a párkapcsolat kialakítása, mind az elfogadás, mind a kapcsolati konfliktusok megoldása közben. Az oktatási intézményekben való osztályfőnöki órán kapott információk kevésnek bizonyulnak, nem hatásosak, a kortárs csoportokon belül szerzettek sokszor tévesek. A családi életre nevelés a válások megállítása, a házasság kialakítása kapcsán elengedhetetlennek bizonyul. Az egyházak házasságkötés előtti kötelező jegyesoktatása fontossá vált, ám közvetlen a házasságkötés előtt ez sem bizonyul elégségesnek. Egyre több kortárs csoportos beszélgetés, fórum, felvilágosító előadásra lenne szükség, mely a hiányt pótolná. Bár az utóbbi időben a házasságkötések száma emelkedett, a gyermekvállalási kedv nem növekedett kellő mértékben és a válások száma is igazolja, hogy több fórumon kellene a fiatalokat családalapítási információkkal ellátni. Erre igény is mutatkozik, több iskolában sikeresen működik a CSÉN (családi életre nevelés) program, illetve tapasztalataink azt mutatják, hogy a fiatalok is szívesen fogadják azokat a fórumokat,beszélgetéseket, előadásokat, ahol jobban megismerhetik magukat és a kapcsolatok kialakításának és fenntartásának, a házasság és a családi élet sikerességének rejtelmeit.

Gyermekvállalásra készülő párok

A fiatal házasok életútjának bizonyos szakaszában, többnyire a házasság első 3 évében jutnak el arra az elhatározásra, hogy gyermeket vállaljanak. 2015-ben 1600 pár kötött házasságot. Tehát valószínűsíthető, hogy a házasságok nagy részében 2018-ig megérkezik az első gyermek. A gyerekvállalás kérdésében több probléma azonosítható, egyrészről sokszor nem tudatosan megtervezett, így a baba váratlanul érkezik a családokba, amire a fiatal pár még nem készült fel, a másik probléma pedig, hogy a gyermekvállalást halogatják annak reményében, hogy szociális, ill. anyagi körülményeik javuljanak. Az is növekvő tendenciát mutat, hogy gyermektelen a házaspár. Magyarországon minden negyedik házasság meddő. Míg az első két esetben a gyermekvállalással kapcsolatos tévhiteket kellene eloszlatni információkkal és a kormányzat családügyi politikáját kellene nagyobb hangsúllyal propagálni, ez utóbbi esetben az örökbefogadás lehetséges módjairól való tájékoztatásra lenne nagyobb igény.

Gyermekes szülők

A 2011-es statisztikai adatok szerint Veszprém megyében 103 424 gyermek közül csak 77 762-en élnek teljes családban (házasság/ élettársi kapcsolat) 25 562 gyermeket egyedül nevel valamelyik szülő (többnyire az anya). Ez a tény sok pszichológiai, nevelési és szociális problémát vet fel, melynek rendezésére az igény a megfelelő szociális szolgáltatások megléte, az ehhez való hozzáférésről nyújtott széleskörű információk adása. Ezt a feladatot az önkormányzatok és szociális intézményeik (Családsegítő, gyermekjóléti szolgálatok) végzik, ám CSEÖH-ben szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy az információ csak akkor jut el, ha az ügyfelek személyesen keresik a lehetőségeket. A széleskörű általános tájékoztatás, fórumok hiányoznak. Sok család és szülő jött el a családügyi államtitkárság intézkedéseit (pl.: CSOk) bemutató fórumainkra, így feltételezhető, hogy szívesebben kapnak tájékoztatás olyan fórumok esetén, amelyeket nem a hivatalokban tartanak. A gyermeknevelés kapcsán sokan szembesülnek olyan problémákkal, amelyekkel nem szeretnék felkeresni a szakembereket, ebben szívesen támaszkodnak olyan tanácsadásokra amelyeket civil szervezetek szerveznek meg kompetens szakértők bevonásával. Az ilyen tanácsadásokat mindenképpen erősíteni kellene és rendszerességgel működtetni.

A gyermekvállalás után a munkaerőpiacra visszatérni szándékozó szülők

Az itt meghatározott célcsoport főként nőket jelent, akik szülés után szeretnének visszaintegrálódni a munka világába. Megfelelő tájékoztatással, tudás, készségek, képességek elsajátításával lehet elősegíteni ezt a folyamatot. Ennek megfelelő módja a tanácsadások, szülői klubok, fórumok lehetne a megoldás! Veszprém megyében a Balatoni Nóra Pont munkáját segítve szervezetünk a balatonalmádiban működő mellett Veszprémben is több mint 1 évig biztosította a folyamatos ügyfélszolgálati rendszert.

A munkavállalók mellett a munkáltatókat is kellene ösztönözni különböző kormányzati intézkedések által biztosított pozitív intézkedések információinak átadásával! ( Pl. családbarát munkahely)

Párkapcsolati, házassági és egyéb családi ügyekben tanácsadást, segítségnyújtást igénylő személyek

A gyermekvállalás kapcsán a házastársi problémák és krízisek is megszaporodnak a különböző élethelyzetekben, ennek kezelésére magánpraxist folytató pszichológusok megfizetésére sokszor nincs anyagi kerete a családnak. Olyan fórumok szervezésével, mely a házasságban előforduló problémák azonosításával, megoldásával foglalkozik, nagy segítség lehet, valamint a rendszeres tanácsadások tartása bevont szakemberekkel.

Családok (sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok, többgenerációs családok)

A szociálisan rászoruló családok esetében nincsenek megfelelő adataink, de a Veszprémi családsegítő szolgálattal való több éves kapcsolatunk során kiderült, hogy egyre több a veszélyeztetett, vagy hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család. Ezek között találjuk a csonka családokat, ahol csak egy szülő van. Felderítésükre, és a problémáik megoldására komplex hálózati rendszerre lenne szükség, ahol a szociális és gyermekvédelmi intézmények, hivatalok és civil szervezetek által kialakított védőháló segítené őket, hogy megélhetésük könnyebbé váljon, illetve a gyermekek ne kallódjanak el, ne váljanak deviánssá. A Veszprém Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes ház programunk kapcsán régóta próbálunk ilyen hálózat megszervezésével, melyben az iskolák, védőnői hálózatok mellett az adekvát gyermekekkel, ifjúsággal, családokkal foglalkozó civil szervezetek is segítenek munkánkban. A fogyatékossággal élők családjainak megsegítésére hoztuk létre a Veszprémi Fogyatékosügyi Kerekasztalt, mely minden fogyatékossági területet felölel /siketek és nagyothallók, vakok és látássérültek, mozgássérültek , értelmi sérültek és autisták/ A velük való kapcsolatok építése, problémáik megoldása szakmai szinten kifejezetten a Kerekasztalt alkotó civil szervezetek bevonásával és segítségével történik.

Családi közösségek

Ide tartoznak azok a formális (bejegyzett) és informális civil szervezetek, melyek a családi értékeket (házasság, gyermekvállalás) erősítve segítik tagjaik részére és a helyi társadalomban elfogadtatni a család értékeit. A nagycsaládos egyesületek mellett számos baba-mama klub, és egyházakhoz kötődő családkör működik a megyében. Tevékenységeik által megerősödnek a családok abban a hitben, hogy a házasság, a gyermekek, a család érték. Pozitív szemléletük és munkájuk érzékenyítőleg hat az egész társadalomra, jó példáik által egyre több családot tudnak bevonni, önkéntesként és tagjaik sorába. Az ő igényeik, hogy minél több igényes családi összejövetel kerüljön megszervezésre, illetve, hogy szakmai információkat kapjanak a családokat segítő jó példákról, tapasztalatokról.

Minden célcsoport elérhető 16 éves kapcsolatépítésünknek köszönhetően. Olyan széleskörű hálózati rendszert építettünk ki és koordinálunk, mely mind a különböző célcsoportok problémáinak megoldásában, mind az információkkal történő ellátásban, mind a szakmai rendezvények megszervezésében megyei szinten tud megvalósulni.