Célok

A program általános célja:
A család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése, a krízishelyzetek megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat

A projekt rövidtávú céljai:

1. A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési életviteli, életvezetési, válságkezelési, kompetenciák erősítésével.
2. A gyermekneveléssel kapcsolatos korszerű ismeretekkel rendelkező szülők és leendő szülők számának növelése.
3. A munka és a család összeegyeztethetőségével kapcsolatos ismeret és kompetenciafejlesztés.
4. A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével.
5. A mintaprogramok szélesebb körben történő elterjesztése, a családok egymást segítő közösségeinek megerősítése, a családok jól-léte érdekében a helyi szintű összefogás ösztönzése.

A projekt hosszú távú célkitűzések:

1. A társdalomban újra megerősödik, általánossá válik a családbarát értékrend.
2. A családok szerepe erősödik, mint a társadalmi védőháló legelemibb alkotóeleme.
3. A családok egységének a védelme, a védőháló erősödése a gyermekvállalásra is pozitívan hat.