Védőháló a családokért – EFOP-1.2.1-15-2016-00308

NEA
feed-image
A civil szervezetek legfontosabb erőforrása maguk az emberek, akik benne/vele dolgoznak megbízottként, fizetett alkalmazottként, tagként, önkéntesként. 
Fontos, hogy az emberek képességeinek, készségeinek, szemléletmódjuknak harmonikus teret biztosítsunk, egyéni igényeiket és a szervezet által támasztott elvárásokat összehangoljuk, s így biztosítsuk a hatékony szervezeti munkát. 
 
Stratégiai gondolkodás a civil szervezetekben
 • A  szervezet általános tevékenységének területei
 • projektszemlélet kialakítása
 
Civil szervezeti stratégiák- küldetéshez, célokhoz kapcsolódva
 • Ki miben kompetens, ki ad felhatalmazást a tevékenységekhez
 • Mivel motiváljuk a civil szervezetünk tagjait
 • bevonódás
 • módszerek az ötletek összegyűjtésére
 • célok, feladatok, felelősök, munkatársak kiválasztása
 • mit vállajon a vezető, mi legyen egy projektben a feladat
Önkéntesek, külső szakemberek bevonása
 • Miért szeretné a szervezet ezt
 • Önkéntes statégia kialakítása
 • Munkamegosztás
 • A civil szervezet mint munkáltató
 
Projektmenedzsment lépései
 • Mit vállaljon fel  egy szervezet, és mit ne (szervezeti kultúra egyedi  kialakítása )
 • Milyen eszközök segítik a projektek végrehajtását
 
Fogalom tisztázás
Miért van szükség az asszertív viselkedésre
 
Az asszertív viselkedés legfőbb jellemzői
 1. önkifejező és őszinte
 2. egyenes és közvetlen
 3. tekintettel van mások jogaira
 4. ügyel mind a saját, mind a kapcsolat érdekeire
 5. konkrét helyzetre, célra, személyre irányul
 6. szociálisan elfogadható
 7. tanult magatartásforma.
 
Asszertív kommunikáció
Legyünk tisztában a minket megillető jogokkal, de fogadjuk el a velük járó kötelezettségeinket is! Ha így teszünk, és betartjuk munkánk, valamint az emberi együttélés legalapvetőbb szabályait, akkor könnyebben képesek leszünk beismerni hibáinkat is – mert tudjuk, hogy azok jóvátehetők, és emberi értékünket nem kisebbítik. Az asszertív jogok listája:
 
Hatékony hallgatás
 1. Ahogy fent is írtuk, az asszertív kommunikáció egyik fontos eleme a kérdezés, a hatékony információnyerő viselkedés, melynek jellemzői:
 2. Folyamatos, de nem erőltetett szemkontaktus.
 3. Kissé a beszélő felé hajló testtartás.
 4. A beszélő megerősítése bólogatással és parafrazeáló közbevetésekkel.
 5. Pontosítás, tisztázás, kérdések segítségével.
 6. A másik mondandójának megértésére való koncentrálás.
 
Teljes közlés
Egy másik fontos asszertív kommunikációs elem természetesen az, amit mondunk. Ez a közlés optimális esetben teljes, azaz magában foglalja ezt a négy elemet:
 1. megfigyelés
 2. gondolat
 3. érzelmek
 4. igényeink, szükségleteink
 
 • Megfigyeléseink közlése
 • Gondolatok közlése
 • Érzések közlése
 • Igények, szükségletek kifejezése.
 
Miben segít az asszertív kommunikáció?
 
 • Asszertív kommunikáció források
 • Daubner Béla: Asszertív kommunikáció
 
Az is fontos szempont, hogy a civil szervezetek ismertebbé és elismertebbé tételének vizsgálata közben képet kapjanak arról, hol van jelentősége a marketing-kommunikácónak. Az előadások mellett a gyakorlati példákon keresztül lehetőséget teremtünk éles kommunikációs szituációk kipróbálásához is.
 
 • Mi a szerepe a kommunikációnak egy civil szervezet tevékenységében
 • Mi a kommunikáció?
 • Kommunikáció fogalmi tisztázása, fajtái
 • csoportosítása
 • Mi a marketingkommunikáció?
 • Mit kommunikáljunk, kinek, hogyan
 
Belső kommunikáció:
 • Szervezeten belüli kommunikációs lehetőségek
 • Közgyűlés, 
 • Értekezlet
 • munkacsoport ülések
 • egyéb kommunikációs lehetőségek
 • (szóbeli, írásbeli)
 • A belső kommunikációcsatornái
 • Konfliktusok kezelése egy szervezeten belül
 
Külső kommunikáció:
 • Kinek, mit kommunikáljunk
 • szóbeli-írásbeli kommunikáció
 • Hogyan juthatunk el a nyilvánossághoz?
 • Szórólap, plakát készítés,internetes felületek, honlap
 
Médiakapcsolatok
 • Sajtóközlemény
 • Interjúkészítés
 • TV nyilatkozatok híradásbam, stúdióbeszélgetések kapcsán
 
A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a civil szervezetek megfelelő jogszabályi működését, az esetleges problémákat, és azok megoldási módszereit.
A törvényváltozások új helyzetet teremtettek a civil szervezetet létrehozni szándékozók, a már működő civil szervezetek menedzsmentje számára. Szükséges az új és a módosított jogszabályok, a bírósági eljárási rend ismerete és figyelmemmel kísérése ahhoz, hogy a civil szervezetek tevékenysége kiállja a szabályszerűség kritériumait.
 
Tematika:
 • Az egyesületek, alapítványok jogi szabályozása
 • Civil szervezeti életút bemutatása
 • Mit tegyek ha bejegyeztek?
  • Szabályzatok: SZMSZ, számviteli politika
  • Szervezet működéséhez kapcsolódó adminisztráció
 • Nonprofitok pénzügyei
 • A szervezet pénzügyeihez kapcsolódó jogviszonyok
 • Jogszabályi megfelelés: Civil tv, Új Ptk
  • Alapító okirat módosítás
  • Közhasznúság
 
A képzésünk során célunk, hogy a civil szervezetek vezetőinek adjunk olyan tudást, melyet jól tudnak hasznosítani a mindennapi életünkben, munkájuk hatékonyabb eredményesebb lehet. Célunk egy olyan projektmenedzsment elméleti és gyakorlati ismeret átadása, amely a résztvevő számár lehetővé teszi a megalapozott vezetői döntés meghozatalát. 
Tapasztalatunk szerint, gyakran a vezető végzi a feladatok zömét, nem tudja elosztani megfelelően a feladatokat, vagy, mert nincs elegendő aktív tag, vagy, mert nem meri a kezéből kiadni a „munkát”. 
Fontos tudatosítani, hogy a civil szervezeti menedzsment alapvetően a szervezet működtetéséért felelős, feladata a szervezet napi működtetése, döntéshozatal, képviselet, tervek, beszámolók elkészítése, dolgozók, munkatársak, önkéntesek felügyelete.
 
Tematika:
Civil szervezetek működése –menedzsment területei
Projektmenedzser feladatai
Ki a jó vezető
Tevékenységek tervezése
A vezető személyiségek szerepe, hatása a csapatmunkára
Fenntarthatóság
Konfliktuskezelés 
 
Veszprém Megyei CSEÖH
Hirdetés
Családok éve
Hirdetés
Keresés az oldalon
Hirdetés
Belépés
Veszprém Megyei Civil Kerekasztal
Hirdetés
Önkéntesség Európai Éve Veszprém Megyei Információs Pont
Hirdetés
Feliratkozás a levelezőlistára

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Feliratkozás hírlevélre

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

YouCMSAndBlog Module Generator Wizard Plugin